Termékgarancia, vásárlástól való elállás lehetősége

A vásárlástól való elállás lehetősége

Amennyiben nincs megelégedve a termékkel vagy nem megfelelő a minősége, abban az esetben Önnek lehetősége van a törvényben meghatározott feltételek szerint élni az elállás lehetőségével. Ebben az esetben a törvényi feltételeknek megfelelően saját költségén vissza kell küldenie a terméket és visszafizetjük a termék árát. A terméket a Király Zsófia ev. nevére címezve, a 6500 Baja, Attila u. 3. fsz. 4. alatti címünkre kell visszajuttatnia.

A vásárló (fogyasztó) az áru átvételét követő 14 napon belül indoklás nélkül elállhat a vásárlástól a távollévők között kötött szerződésekről szóló 45/2014. (II.26.) Kormányrendelet szerint. Az áru ellenértékét a forgalmazó köteles haladéktalanul, de legkésőbb a termék visszaszolgáltatásától számított 14 napon belül visszafizetni. A visszatérítés vonatkozik a termék vásárló részére történő kiszállítási költségekre is, kivéve, ha az elállással érintett termékkel együtt más olyan termék is kiszállításra került, amely tekintetében a vásárló nem élt elállási jogával. A vevő viseli az elállási jog gyakorlása miatt az áru visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket és köteles a terméket haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított tizennégy napon belül visszaküldeni, illetve a vállalkozásnak vagy a vállalkozás által a termék átvételére meghatalmazott személynek átadni. A  visszaküldés határidőben teljesítettnek minősül, ha fogyasztó a terméket a határidő lejárta előtt helyesen kitöltött dokumentumokkal bizonyíthatóan postára adja, vagy átadja valamilyen szállítási szolgáltatónak.

Kizárólag sértetlenül visszaküldött termék árát tudjuk visszafizetni.

Elállásra vonatkozó igényét e-mailben, telefonon vagy személyesen kell bejelenteni. Kérjük a vásárlót, hogy a csomagot ne értéknyilvánítással adja fel, ne küldje vissza portós vagy utánvéttel terhelt csomagban, mert ezeket nem áll módunkban átvenni.

Vásárlónk nem gyakorolhatja az elállás jogát olyan áru értékesítése esetén, amely a vásárló személyéhez kötött, illetve amelyet a vásárló kifejezett utasításai alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy amely természeténél fogva nem szolgáltatható vissza a 45/2014. (II.26.) Kormányrendelet 29. §-ban foglaltak szerint. Tehát az egyedi megrendelés alapján készült gobelinekre nem vonatkozik az elállás lehetősége. Az elállási jog gyakorlása során a megrendelő jóhiszeműen köteles eljárni, az elállási jogát rendeltetésének megfelelően köteles gyakorolni, ezen jog gyakorlása nem vezethet a joggal való visszaéléshez a megrendelő részéről (Polgári törvénykönyv 5. §.). Az elállási jog gyakorlása fogyasztókra (a Polgári Törvénykönyvben meghatározott fogyasztó) vonatkozik.

Általános termékgarancia

A Maya Gobelin a magyar jogszabályok által előírt termékgaranciát vállalja a termékeire, de kizárólag az alább leírt használati utasítás betartásával.

  • termékeink nem moshatóak, mosás esetén esetleg a festék kioldódhat és átszínezheti a hímzés színeit
  • nyomtatott, kivarrható gobelin alapjaink nem gyűrhetőek. Olyan extra minőségű, merev anyagú kanavára nyomtatjuk a Maya Gobelin hímzőképeket, mely nagy méretben is csak minimálisan deformálódik hímzés közben, de ezt az anyagot nem lehet gyűrni vagy összehajtani, mert a festés megsérülhet, megtöredezhet. Nagyobb méretű képeinkhez hímzőkeret vagy -állvány használata ajánlott.
  • a Maya Gobelin közepes vasalási hőmérsékleten vasalható
  • a kihímzett Maya Gobelin esetleges tisztítását vagy keretezését szakembernek kell elvégeznie

Összehajtott vagy gyűrődésből eredő festékhibás gobelin hímzőképet nem áll módunkban visszavenni vagy becserélni!

Hímzőfonál színhűség és mennyiség garancia

Szettben rendelt, azaz kanavára nyomtatott hímzőkép + hímzőfonal + hímzőtű termékeinkhez igyekszünk a megfelelő színű és mennyiségű Venus vagy Puppets hímzőfonalakat biztosítani. A hímzőfonál színválogatása nem a terméken található színminta sáv alapján történik, hanem 8X8 cm-es területeket figyelembe véve a hímzőkép és annak színei alapján. Előfordulhat, hogy a számítógép érzékeli a minimális szín árnyalat különbségeket is és megjelenik egy-egy árnyalat a hímzőkép színminta sávjában, de nem minden esetben létezik az az árnyalatnyi különbség a hímzőfonal színeiben. Ilyen esetben előfordulhat, hogy kevesebb szín van a csomagban, mint amennyi a színminta sávban látható. Azért használunk két féle hímzőfonalat, mert van olyan színárnyalat, mely az egyikből van, amely a másik hímzőfonal márkából létezik.

Mi is tévedhetünk és előfordulhat, hogy nem elegendő a gobelinhez csomagolt hímzőfonal mennyisége vagy hiányzik valamely színárnyalat. Ilyen esetekben a vásárlástól számított 1 éven belül egy alkalommal a vásárló jelzése alapján díjmentesen pótoljuk a hiányzó fonalakat. Ebben az esetben a vásárlónak kell meghatároznia, hogy milyen színkódú és mennyiségű fonalra van szüksége.


Legnépszerűbb kivarrható gobelin képeink


Legújabb kivarrható gobelin képeink