Adatvédelmi tájékoztató, szabályzat, elveink A www.gobelin.hu üzemeltetője ezúton tájékoztatja a honlap látogatóit a személyes adatok kezelése körében követett gyakorlatáról, az adatok védelme érdekében megtett szervezési és technikai intézkedéseiről, valamint a látogatók ezzel kapcsolatos jogairól, és azok érvényesítésének lehetőségeiről. 1. Az adatkezelő Az adatok kezelője Netguru Kft. (székhely: 6500 Baja, Téglás u. 6/A.) 2. A kezelt adatok köre 2.1. Bejelentkezés nélküli böngészés A rendszer ekkor egy session ID-t generál, ami az oldal elhagyásakor automatikusan törlődik. Rögzítésre kerül a felhasználó látogatásának kezdő és befejező időpontja, illetve egyes esetekben – a felhasználó számítógépének beállításától függően – a böngésző és az operációs rendszer típusa. Ezen adatokból a rendszer automatikusan statisztikai adatokat generál. Az üzemeltető ezen adatokat nem kapcsolja össze személyes adatokkal. Statisztikai adatok gyűjtése céljából a rendszer cookie-kat használ, amely a névtelen adatgyűjtést, közvéleménykutatást szolgálja, valamint segítségükkel megőrződnek egyes adatok az oldal elhagyása után is (például a kosár tartalma). 2.2. Vásárláskor megadott adatok A felhasználó által a vásárláskor megadott személyes adatokat harmadik félnek nem adjuk ki, ez alól kivétel a házhoz szállítást bonyolító cég, akinek a szállítási adatok bizalmas kezelésre átadjuk. 2.3. Hírlevélre való feliratkozás Amikor a felhasználó megrendelést ad le adatait a rendszer tárolja. Tárolásra kerül a felhasználó által megadott név, és e-mail cím azzal a céllal, hogy megrendelését visszaigazolhassuk és kiküldjük neki hírlevelet. Adatait továbbiakban csak a webáruház akcióinak tájékoztatására használjuk fel. A tárolt adatokat harmadik félnek nem adjuk ki. A vásárló kezdeményezheti a személyes adatainak helyesbítését és törlését is az adatkezelő postai címén (6500 Baja, Téglás u. 6/A.), illetve a info@gobelin.hu e-mail címen. 3. Az adatkezelés időtartama A session ID-k a weboldal elhagyásakor automatikusan törlődnek. A www.gobelin.hu nem vállalja a felelősséget a már törölt, de az internetes keresőprogramok közreműködésével mégis archiválásra került, korábbi oldalaiért. Ezek eltávolításáról a keresőoldal működtetőjének kell gondoskodni. A felhasználó személyes adatai mindaddig megőrződnek, amíg nem kéri azok törlését a rendszerből. 4. Az adatokhoz hozzáférők köre, adatfeldolgozók A felhasználók által megadott személyes adatokhoz az adatkezelő munkatársai férhetnek hozzá. Személyes adatokat a megjelölteken kívül harmadik személyeknek az adatkezelő nem ad át. Ez nem vonatkozik az esetleges, törvényben előírt, kötelező adattovábbításokra, amelyekre csak rendkívüli esetekben kerülhet sor. Az adatkezelő az egyes hatósági adatkérések teljesítése előtt minden egyes adat tekintetében megvizsgálja, hogy valóban fennáll-e az adattovábbítás jogalapja. 5. A felhasználók személyes adataik kezelésével kapcsolatos jogai, az adattörlés A 2.2 pontban megjelölt adatok megadásáról a felhasználók döntenek. Az adatkezelés jogalapja a felhasználók önkéntes hozzájárulása. Személyes adataik kezeléséről a felhasználók tájékoztatást kérhetnek. Az adatkezelő kérésre tájékoztatást ad az érintettnek az általa kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. A tájékoztatás az adatkezelő postai címén (6500 Baja, Téglás u. 6/A.), illetve a info@gobelin.hu e-mail címen kérhető. Ugyanezeken az elérhetőségeken kezdeményezheti a felhasználó személyes adatainak helyesbítését és törlését is. A honlap szolgáltatásainak nem megfelelő igénybevétele esetén, valamint a felhasználó saját kérésére a hozzá tartozó adatokat töröljük. A törlésre a törlési igény megkezdésétől számított következő munkanapot követő 24 órán belül kerül sor. 6. Jogérvényesítési lehetőségek Az a felhasználó, aki úgy érzi, hogy a www.gobelin.hu tulajdonosa megsértette személyes adatok védelméhez való jogát, igényét polgári bíróság előtt érvényesítheti, vagy kérheti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság segítségét is. Az erre, valamint az adatkezelő kötelezettségeire vonatkozó részletes törvényi rendelkezéseket a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló törvény tartalmazza.